Cookie beleid vv SEP

De website van vv SEP is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Protocol Cameratoezicht SEP/Sportpark Tanthof Zuid

Protocol Cameratoezicht SEP/Sportpark Tanthof Zuid

Het sportcomplex Tanthof Zuid wordt door verschillende sportverenigingen gebruikt als locatie om sport uit te oefenen. Deze verenigingen zorgen voor een grote stroom
mensen op het terrein. Gebruikers, ouders, toeschouwers, leveranciers en anderen zorgen samen voor vele duizenden bezoeken per week.
 
SEP is verantwoordelijk voor de veiligheid en de beveiliging van haar eigen verenigingscomplex op Sportpark Tanthof Zuid.
 
Het bestuur van SEP heeft besloten cameratoezicht toe te passen. Het bestuur vindt dit noodzakelijk om de belangen van SEP, haar leden en haar bezoekers te behartigen en
hun eigendommen en integriteit waar nodig te beschermen.
In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera's, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.
 
Artikel 1. Doel van het cameratoezicht
1. Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van de belangen, eigendommen en de integriteit van SEP, haar leden en haar bezoekers met inachtneming van de
regels voor privacy.
 
Artikel 2. Taken en verantwoordelijkheden
1. Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van
SEP. Het hoofd van de barcommissie voert het dagelijkse beheer over het systeem.
2. Het hoofd van de barcommissie draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een calamiteit is veiliggesteld.
3. Het hoofd van de barcommissie stelt de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door het bestuur van SEP.
4. Beelden worden niet aan derden overgedragen, anders dan aan daartoe bevoegde overheidsinstanties, indien de wet de eist of er andere zwaarwegende belangen zijn.
 
Artikel 3. Privacy van bezoekers
1. Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel SEP binnen het Sportpark Tanthof Zuid te beveiligen.
2. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd middels borden op diverse plaatsen rond en binnen
het clubhuis.
 
Artikel 4. Inzage in opgenomen materiaal
1. Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden.
2. Indien iemand beelden wil inzien, heeft hij of zij slechts het recht beelden in te zien waarop hij of zij zelf of zijn/haar minderjarige kinderen zichtbaar is resp. zijn. Bij
aanvraag dient de betrokkene aan te geven op welk tijdstip de beelden zijn gemaakt. Dit door dag en tijdstip te benoemen.
3. Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door het bestuur van SEP. Het belang van inzage dient te worden afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het
beeldmateriaal voorkomen, alsmede het belang van opsporende overheidsinstanties, als beelden bijvoorbeeld als bewijsmateriaal kunnen worden beschouwd
4. Het bestuur van SEP beslist binnen 5 werkdagen op een verzoek van inzage van beeldmateriaal.
5. Inzage van het beeldmateriaal wordt verstrekt onder aanwezigheid van een bestuurslid of het hoofd van de barcommissie.
 
Artikel 5. Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden
1. Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie.
2. De persoon die de beelden in ontvangst neemt dient zich van te voren te legitimeren.
3. De persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het beeldmateriaal.
 
Artikel 6. Het camerasysteem en beveiliging
1. Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera's die opnamen maken van het complex en
binnen het clubhuis. Er worden geen opnames gemaakt in de kleedkamers en toiletten. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats.
2. De recorder is afgesloten voor derden. Alleen het hoofd van de barcommissie, de bestuursleden en de leverancier van de apparatuur hebben toegang tot de recorder. De opnames worden iedere 4 weken overschreven.
3. Beelden van incidenten, die worden veiliggesteld, worden bewaard tot het incident is afgehandeld
4. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie.
5. Het beeldmateriaal kan worden ingezien door het bestuur. Het is niet de intentie van SEP om dit daadwerkelijk te doen. In principe vindt dit alleen plaats als er incidenten/ calamiteiten hebben plaatsgevonden of wanneer er beelden worden opgevraagd door derden.
 
Artikel 7. Informatieverstrekking
1. Dit protocol zal via de website van SEP worden gepubliceerd.
2. Bij aanpassingen in het protocol zullen alle leden hiervan op de hoogte worden gesteld en volgt er een publicatie op de website van SEP.
3. Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage dienen te worden ingediend bij het bestuur van SEP. (aldus vastgesteld in de bestuursvergadering 12 februari 2019)
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!